[PRO] Advanced Calculator FX 991 ES PLUS & 991 MS PLUS v4.2.7

LINK DOWNLOAD:

Download [16.6 MB]

Về ứng dụng:

Máy tính khoa học nâng cao có hơn trăm chức năng và cung cấp cho người dùng mọi thứ họ cần cho hầu hết các phép tính toán học.

Chủ đề kinh doanh

Máy tính khoa học nâng cao có hơn trăm chức năng và cung cấp cho người dùng mọi thứ họ cần cho hầu hết các phép tính toán học.
Các hàm tính toán của máy tính bao gồm các phép tính số phức, phép tính ma trận và vectơ, số liệu thống kê và 40 chuyển đổi số liệu. Tính năng nổi bật của nó là hiển thị sách giáo khoa tự nhiên 2 dòng, hiển thị các phân số, công thức, căn bậc hai và các biểu thức khác như trong sách giáo khoa. Nó rất linh hoạt,
và có thể được sử dụng trong các khóa học từ tiền đại số cơ bản đến tính toán, và cũng có các ứng dụng trong vật lý, kỹ thuật, sinh học và thống kê. Tất cả trong một máy tính, làm việc ngoại tuyến, nhanh chóng và mạnh mẽ. Một máy tính khoa học hỗ trợ hầu hết các tính năng của fx 500, fx500, 570vn plus, 82ms & 82 ms, 82es & 82 es, fx 4500, 991es plus, 991ms.
Mô tả

 • Hiển thị tự nhiên hiển thị các biểu thức toán học như gốc và phân số, căn bậc hai, đạo hàm, tích phân, ma trận, khi chúng xuất hiện trong sách giáo khoa của bạn và điều này làm tăng sự hiểu biết vì kết quả dễ hiểu hơn.
 • Trình giải phương trình
 • 20 cặp giá trị để chuyển đổi số liệu
 • Tính toán với số phức
 • Phím calc (bộ nhớ công thức tạm thời)
 • 40 hằng số vật lý
 • Tính toán ma trận / vectơ
 • Phép tính tích phân và vi phân (đạo hàm)
 • Số nguyên ngẫu nhiên
 • Chế độ phương trình mới
 • Bảng chức năng
 • Giải hệ phương trình (hai, ba, bốn biến không xác định)
 • Các phép toán số học cơ bản, quyền hạn, gốc, máy tính logarit,
  hàm lượng giác và hyperbolic
 • Hỗ trợ chuyển đổi giữa tọa độ hình chữ nhật và cực (chức năng POL và REC)
 • Số định kỳ và chuyển đổi thành phân số
 • Tạo số ngẫu nhiên, kết hợp, hoán vị, GCD, LCM
 • Phân số hỗn hợp, Phân số, thập phân, lặp lại thập phân, kết quả tọa độ cực
 • Tính toán thống kê,
  tính toán hồi quy, phân phối chuẩn

Viết một bình luận