[PATCHED] Meeye Iconpack v4.1

LINK DOWNLOAD:

Download [49.8 MB]

Về ứng dụng:

Các biểu tượng bên trong Meeye Iconpack được lấy cảm hứng từ MeeGo Harmattan, với một số sửa đổi.

Chúng tôi không theo đuổi các biểu tượng được thiết kế khác nhau trên mục đích, chỉ cần sắp xếp lại và thiết kế lại khi cần thiết trong khi chúng tôi bảo quản các ứng dụng
Bản sắc gốc.

Cộng đồng Google+ của chúng tôi:
https://plus.google.com/c truyền thông / 106736681785436244205

Người đóng góp:
Clyde Stevens Henry, biểu tượng và đóng góp tài nguyên.
Dospy- 梦 影 决, các biểu tượng và đóng góp tài nguyên.
Jackwine, biểu tượng và đóng góp tài nguyên.
LCOOOOD, biểu tượng và đóng góp tài nguyên.
Silen Chan, đóng góp biểu tượng, thiết kế và phát triển trang web.
YeyeBBC, tác giả.

Meeye Iconpack dựa trên Bảng điều khiển Iconpack của CandyBar,
được phát triển bởi Daini Mahardhika.

Viết một bình luận