[PREMIUM] WHO’S ON MY WIFI – NETWORK SCANNER — AI ĐANG Ở TRÊN WIFI CỦA TÔI – MÁY QUÉT MẠNG

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 12.6.0
Dung lượng tải về: 3.00 MB
Yêu cầu ROOT: Không
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Xem tất cả các thiết bị trên mạng wifi

Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể quét mạng wifi và xem có bao nhiêu người hoặc thiết bị được kết nối

Tính năng, đặc điểm
• Quét tất cả các thiết bị mạng wifi chỉ trong vài giây
• Cung cấp cho bạn ip, mac, mask, dns của thiết bị đó
• Cơ sở dữ liệu địa chỉ người bán hàng để tìm ra thiết bị của nhà cung cấp được kết nối
• Một lần nhấp nhanh quét lại
• Đặt hàng theo tên, ip, mac
• Chia sẻ hoặc sao chép thông tin thiết bị
• Điều chỉnh thời gian chờ quét

Viết một bình luận

aaa