[UNLOCKED] Easy Share : WiFi File Transfer v1.2.40

LINK DOWNLOAD:

Download [2.7 MB]

Về ứng dụng:

Với Easy Share, bạn có thể dễ dàng chuyển các tập tin giữa các thiết bị Android.

Chia sẻ tất cả các loại tập tin bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào.
Chia sẻ bằng Wi-Fi P2P, tốc độ lên tới 20M / giây, không sử dụng dữ liệu di động / di động.

【Những đặc điểm chính】
► Chia sẻ tập tin
Ảnh, video, nhạc, ứng dụng đã cài đặt và bất kỳ tệp nào khác với kích thước tệp không giới hạn.

Máy chủ ►FTP
Có thể chuyển các tập tin vào PC của bạn bằng máy chủ FTP

► Ứng dụng sao lưu
Tự động sao lưu các ứng dụng đã cài đặt của bạn vào SdCard.

► Miễn phí
Tất cả các tính năng là hoàn toàn miễn phí, và miễn phí mãi mãi!

Viết một bình luận