[SUBCRIBED] Psiphon Pro The Internet Freedom VPN v245

LINK DOWNLOAD:

Download [18.2 MB]

Về ứng dụng:

Hãy giúp chúng tôi trả tiền cho mạng Psiphon và hỗ trợ tự do Internet trên toàn thế giới. Bạn có thể trả phí đăng ký thông qua Google Play để xóa quảng cáo và tận hưởng việc sử dụng Psiphon Pro không giới hạn.

Xem ra cho các lựa chọn mới thú vị trong tương lai gần.
Hàng triệu người ở hơn 200 quốc gia trên hành tinh đã kết nối Internet bằng Psiphon, công cụ vượt thoát mạnh mẽ nhất trên web. Psiphon tạo điều kiện truy cập vào các trang web và dịch vụ bị kiểm duyệt, chặn hoặc không có sẵn, bất kể bạn đang ở đâu trên thế giới.
Cho dù bạn có thể truy cập vào tin tức yêu thích của mình hôm nay hay muốn cung cấp thêm một lớp bảo vệ khi sử dụng các dịch vụ Wi-Fi công cộng, Psiphon là công cụ tốt nhất để truy cập Internet mở.

Đặc trưng:
• Tự động lựa chọn các giao thức để cung cấp khả năng vượt thoát hiệu quả, đáng tin cậy mọi lúc.
• Xem lượng lưu lượng truy cập bạn đã sử dụng với theo dõi thống kê trong ứng dụng.
• Nổi bật trên BestVPN.com: https://www.bestvpn.com/blog/11635/psiphon-review/
• Psiphon là một dự án nguồn mở chịu sự kiểm tra bảo mật và đánh giá mở đáng tin cậy. Để tìm mã nguồn và tài liệu thiết kế của chúng tôi, hãy truy cập trang chủ của dự án: https://bitbucket.org/psiphon/psiphon-
hệ thống lách luật

Viết một bình luận