[PRO] Pushbullet – SMS on PC v18.2.24

LINK DOWNLOAD:

Download [4.4 MB]

Về ứng dụng:

PushbONS làm cho các thiết bị của bạn hoạt động tốt hơn với nhau bằng cách cho phép bạn di chuyển mọi thứ giữa chúng một cách dễ dàng.

Không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi hoặc nhắn tin một lần nữa trong khi làm việc tại máy tính của bạn. Xem tất cả các thông báo trên điện thoại của bạn trên máy tính. Bạn có thể xem tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại, v.v. Gửi tệp từ máy tính của bạn đến điện thoại của bạn với một cú nhấp chuột.
Lấy hình ảnh từ máy tính vào điện thoại của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Tập tin tải xuống tự động và mở từ thông báo. Không còn phải đào những thứ ra khỏi hộp thư đến email hoặc Dropbox của bạn.

Cách dễ nhất để có được liên kết từ máy tính của bạn vào điện thoại của bạn. Liên kết có thể được mở hoặc chia sẻ ngay từ thông báo của bạn.
Không bao giờ gặp rắc rối khi gửi email một liên kết đến chính mình.

Kênh là nguồn cấp dữ liệu thông báo mà bạn có thể theo dõi.
Được cảnh báo về những điều bạn quan tâm ngay lập tức.

Viết một bình luận