[PRO] KillApps: Close All Apps Running – Đóng Ứng Dụng Chạy Ngầm

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.12.0
Dung lượng tải về: 5.2 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Trình tiết kiệm pin này cho phép bạn buộc dừng các ứng dụng đang chạy, giải phóng Ram và tiết kiệm pin

KillApps cho phép bạn đóng tất cả các ứng dụng đang chạy cùng một lúc chỉ bằng một cú chạm đơn giản! nó tiết kiệm pin và cải thiện hiệu suất.
 
Ứng dụng này cải thiện hiệu suất điện thoại của bạn
☆ Bằng cách tăng tốc điện thoại của bạn
☆ Bằng cách giải phóng bộ nhớ
☆ Bằng cách tiết kiệm pin
☆ Làm mát điện thoại của bạn
  
Điện thoại của bạn giữ cho nhiều ứng dụng chạy ở chế độ nền đang tiêu tốn tài nguyên hệ thống của bạn và kết quả là làm cạn kiệt pin và giảm bộ nhớ khả dụng.
 
 
Tính năng:
✓ Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy
✓ Đóng các nhiệm vụ và dịch vụ nền
✓ Hỗ trợ ứng dụng người dùng và ứng dụng hệ thống.
✓ Tiện íchKẻ giết người nhiệm vụ
Ứng dụng này là một Kẻ giết người rất mạnh mẽ để tiêu diệt các tác vụ và quy trình.

Tăng tốc
Ứng dụng này cho phép bạn tăng tốc điện thoại khi chạy chậm vì có nhiều ứng dụng chạy nền.

Trình dọn dẹp RAM
Ứng dụng này tối ưu hóa bộ nhớ điện thoại của bạn bằng cách giải phóng RAM và tạo không gian cho các ứng dụng mới.

Trình tiết kiệm pin
Đóng ứng dụng giúp tiết kiệm pin và kéo dài tuổi thọ pin.

Bộ làm mát CPU
Đóng ứng dụng giúp hạ nhiệt độ điện thoại của bạn và giảm mức sử dụng CPU.

Loại bỏ độ trễ
Đóng ứng dụng giúp loại bỏ độ trễ trong tất cả các ứng dụng.

Tăng cường trò chơi
Đóng ứng dụng giúp tăng tốc trò chơi và tăng hiệu suất chơi game.


Quyền riêng tư của bạn an toàn
Ứng dụng này không thu thập bất kỳ dữ liệu nào.

Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ Trợ năng
Ứng dụng này là một giải pháp tự động tuyệt vời cho người dùng bị khuyết tật về thể chất và mỏi cơ, người phải vật lộn trong khi tương tác với màn hình, đặc biệt là khi thực hiện các tác vụ phức tạp lặp đi lặp lại như buộc đóng từng ứng dụng một.

Ứng dụng này tự động hóa một trong những nhiệm vụ lặp lại nhiều nhất với giao diện người dùng, nhiệm vụ “buộc đóng ứng dụng đang chạy”! và Nó làm như vậy, bằng cách đóng tất cả các ứng dụng, từng cái một theo cách tự động, và do đó giúp người dùng bị khuyết tật về thể chất và mỏi cơ để tránh đóng từng ứng dụng trong cài đặt hệ thống.


Quyền
✓ Ứng dụng này yêu cầu sự cho phép của dịch vụ trợ năng để có thể đóng các ứng dụng khác.
App Ứng dụng này sẽ có thể truy xuất nội dung cửa sổ đang hoạt động để tìm nút buộc đóng ứng dụng trong cài đặt hệ thống, sau đó mô phỏng hành động nhấp chuột.
App Ứng dụng này sẽ có thể quan sát các hành động liên quan đến giao diện để hướng dẫn quá trình tự động hóa nhiệm vụ đóng ứng dụng, bằng cách giám sát quá trình chuyển đổi giữa các cửa sổ trong quá trình mô phỏng tương tác với giao diện.

✓ Ứng dụng này yêu cầu quyền vẽ trên các ứng dụng khác để có thể hiển thị màn hình chờ trong khi đóng ứng dụng.

Viết một bình luận

aaa