[PATCHED] TouchWiz – Icon Pack v5.8.5

LINK DOWNLOAD:

Download [25.7 MB]

Về ứng dụng:

Các biểu tượng mới của Galaxy mới có ở đây.
Tải xuống gói biểu tượng này và đi vào thế giới Galaxy.

Trong iconpack này có 1100 biểu tượng được thiết kế hoàn hảo để thích ứng với mọi
môi trường, vì vậy, bất kể thiết bị nào bạn luôn luôn trông hoàn hảo.
Nó cũng có 35 hình nền mà bạn có thể tải xuống và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
Để sử dụng, bạn cần một trình khởi chạy như Nova, Apex, ADW cho phép các chủ đề tùy chỉnh.
Ghi chú

Để yêu cầu biểu tượng đi đến phần tương ứng trong ứng dụng

Bạn có thể áp dụng các biểu tượng từ cài đặt trình khởi chạy, nếu không có nút áp dụng trong ứng dụng

Nếu bạn ẩn biểu tượng của ứng dụng, bạn có thể truy cập widget / TouchWiz và chọn Phục hồi biểu tượng biểu tượng
Sắp có nhiều ngôn ngữ

1 bình luận về “[PATCHED] TouchWiz – Icon Pack v5.8.5”

Viết một bình luận