[PATCHED] T Swipe Pro Gestures v4.4

LINK DOWNLOAD:

Download [1.9 MB]

Về ứng dụng:

T-SwipePro cho phép thực hiện các hành động tùy chỉnh chỉ bằng cách vuốt trên màn hình; cũng cho phép điều khiển thiết bị của bạn mà không cần sử dụng các nút vật lý. T-SwipePro là sự phát triển của T-Swipe; đơn giản, chính xác và nhẹ nhàng. T-SwipePro được thiết kế cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Viết một bình luận