[PATCHED] Biohazard Samsung Edition [Substratum] v2601

LINK DOWNLOAD:

Download [5.4 MB]

Về ứng dụng:

Phiên bản Samsung cực kỳ hấp dẫn! Hỗ trợ Samsung Nougat, Oreo & Pie [OneUI]

Công cụ chủ đề Substratum được yêu cầu để sử dụng chủ đề này.

Biohazard Samsung Edition là chủ đề màu đen với các tùy chọn màu nhấn cho mỗi ứng dụng. Ngoài ra còn có các tùy chọn khác nhau bên trong chủ đề như Giao diện trong suốt trên bảng điều khiển nhanh và Cài đặt.

Khả năng tương thích:
• Samsung Nougat 7.0 [Trải nghiệm Samsung 8.0] (Yêu cầu root)
• Samsung Oreo 8.0 [Trải nghiệm Samsung 9.0] (Rootless qua Andromeda)
• Samsung Pie 9.0 [OneUI] (Yêu cầu root)

Viết một bình luận