[PAID] QuitNow! PRO – Stop smoking v5.112.0

LINK DOWNLOAD:

Download [11.7 MB]

Về ứng dụng:

Chúng tôi rất vui khi thấy bạn đang thưởng thức QuitNow! Phiên bản PRO mở khóa tất cả các tính năng của ứng dụng, để giúp bạn bỏ thuốc lá.

  • Màn hình sức khỏe đã được mở khóa: Bạn sẽ biết bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành tất cả các cải thiện sức khỏe. Và nó cập nhật lần thứ hai!
  • Thêm 52 thành tích: Hàng tấn những điều cần hoàn thành.
    Bạn sẽ cần vài năm để hoàn thành tất cả! Nhân tiện, chúng tôi sẽ chờ email của bạn!
  • Chỉ số đề cập và thông báo thời gian thực: Cộng đồng rất tuyệt vời. Nhưng, với thông báo thời gian thực, nó sẽ tốt hơn!

Viết một bình luận