Mod Game Magic Legion – Hero Legend v2.0.0.9

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại: 2.0.0.9
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No

Yêu cầu Android: 4.0 trở lên

Download

Tải về

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

  • Mod Menu
  • 1 Hit Kill
  • God Mode

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

Viết một bình luận

aaa