[MOD] Blokada v4.3.5

LINK DOWNLOAD:

Download [11.3 MB]

Về ứng dụng:

đổi DNS mà không có gốc cho WiFi và mạng di động.

Blokada DNS là một công cụ miễn phí, dễ sử dụng để giúp dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi giữa các máy chủ DNS (Hệ thống tên miền) để cung cấp cho bạn kết nối internet đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy. Nó bảo vệ bạn khỏi việc giả mạo DNS, giúp bạn truy cập các trang web bị ISP chặn.

Viết một bình luận